Abong Budak

Sampurasun
Sateu acana, hapunten tinangtos ieu coretan teh seueur pisan kakiranganana. Margi simkuring mah rumaos sanes ahlina kana undak usuk basa teh. Enya oge simkuring teh asli ti USA (Urang Sunda Asli). Mung ieu mah kajurung ku hayang siga batur. Diajar kedal lisan ku tulisan. Mangga urang kawitan:
Pangalaman nu anyar keneh kajadianana dina tanggal 3 April 2012.
Geus biasa ari tas solat maghrib teh barudak tatangga sok ngarumpul di imah rek ngadon dialajar ngaji. Santri kalong tea mun ceuk istilah di lembur simkuring mah. Ti mimiti budak nu masih diajar ngejah nepi ka nu geus bisa narabas. Barudak laleutik, da nu kaitung pang’kolot’na teh budak kelas 5 SD. Ari nu ngawurukna mah geus teu kudu dicaritakeun, da geus bangkotan.
Geus biasa solat maghrib jeung isya teh sok berjama’ah. Ngan nu jadi imam pilih genti digilirkeun. Nyakitu deui nu adzan.
Tah dina peuting harita kabeneran nu kabagean jadi imam teh anak kuring pisan si cikal umur 7 taun kelas hiji SD. Satutasna qomat teh atuh der weh solat. Nepika roka’at ka tilu lancar teu aya halangan nanaon. Ngan palebah sujud ka dua roka’at ka opat, imam teh rada beda sujudna. Lila. Beda jeung sujud-sujud samemehna.
Keur kuring mah teu jadi kaget. Meureun budak teh maca tasbehna ditambahan. Mun biasa tilu kali, sigana ayeuna mah rada dileuwihan. Kitu pikir kuring harita. Ngan nu matak jadi kaget pikeun kuring mah kadenge imam teh siga nu inghak-inghakan ceurik! Yaa Alloh yaa Rob, dikersakeun boga budak bari leutik keneh, nu karek umur tujuh taun tea geus bisa solat siga kitu. Bakating ku khusyu meureun, neuleuman eusining nu keur dibaca.
Atuh kulantaran imamna lila sujudna, ma’mum oge euweuh nu wanieun cengkat. Pan kitu ari solat berjama’ah mah gtmantung kana komando imam. Imam cengkat, ngilu cengkat. Imam nangtung ngilu nangtung.
Nu pada ahirna mah imam teh cengkat bari enya inghak-inghakan keneh. Tuluy gek diuk. Ngan diukna lain diuk tahiyat akhir, balikta diuk tahiyat awal. Ngan pedah dituturkeun jeung ngalieuk ka tukang. Barang ret ningali kuring, pok imam teh ngomong bari dumareda: “Hilap deui, ayeuna teh roka’at ka tilu atanapi ka opat?” Teu antaparah deui, ari barakatak teh atuh kuring mèsem, komo ma’mum mah. Lain nyeungseurikeun wungkul, malah sawarehna mah aya nu nyurakan. Nu maledog ku kopeah wae aya. Atuh puguh we imam teh ngadon ceurik beuki tarik.
Emh, Gusti nu Agung. Abong budak. Cag.

Dipublikasi di Tepas Sunda | Tag | Meninggalkan komentar

Mitembeyan/Awal Melangkah

Sampurasun
Al-hamdulillah, di awal April 2012 ini ana sudah bisa memulai belajar di dunia wordpress. Ini adalah pengalaman pertama. Jujur, sampai ana menulis postingan pertama ini sebenarnya masih bingung. Apa dan bagaimana.! Mesti ngapain.?! Untuk itulah, sambil terus sibuk mencari refensi tutorial baik via googling, tanya teman, juga sangat mengharapkan bimbingan serta bantuan dari para senior yang sudah lama eksis di kancah wordpress. Masukan dan kritikan akan menjadi modal berharga buat ana menjalin tali silaturrohim walau hanya mengandalkan kemauan dan pastinya perangkat pendukung, n70 batangan. Cag.

Dipublikasi di Konsumsi Umum | Meninggalkan komentar

Iftitah

Assalaamu’alaikum wr. wb/
Wuiiih akhirnya, terjun juga ke WordPress. Belajar tanpa batas. Semoga manfa’at. Amiin

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar